18 มีนาคม 2563 น้ำเค็มมาอีกรอบ กปน.จับมือกรมชล จัดปฏิบัติการกระแทกน้ำเค็มครั้งที่ 7

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1797536

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน และ กปน. ปฏิบัติการกระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อลดการรุกล้ำของน้ำเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ. ปทุมธานี โดยหยุดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปาในช่วงน้ำลง ในขณะที่ กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก และส่งน้ำผ่านคลองสาขา เพื่อนำน้ำจากด้านตะวันตกมาเจือจาง เพื่อปล่อยมวลน้ำก้อนใหญ่ลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยา รวมทั้งเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ในช่วงน้ำลง เพื่อเร่งกระแทกน้ำลงอ่าวไทยให้เร็วขึ้น และปิดในช่วงเวลาน้ำขึ้น เพื่อชะลอการหนุนของน้ำ ให้ช้าลง

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับ กทม. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับใช้สูบน้ำดิบจากคลองประปาฝั่งตะวันตก ผันลงสู่คลองบางโสน บางเลน และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยเจือจาง และผลักดันลิ่มความเค็ม ซึ่งผลการปฏิบัติการทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา สามารถผลักดันลิ่มความเค็ม ให้ไกลจากสถานีสูบน้ำดิบสำแลได้ ส่งผลให้การประปานครหลวงไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7) จะดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 22 มี.ค. และ กปน. มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงได้ดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา