18 มีนาคม 2563 ค่าฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือตอนบนยังน่าห่วง

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5e71a6a7e3f8e40af9426af3

คุณภาพอากาศใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยังน่าเป็นห่วง โดยที่ จ. เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนมากกว่า 300 จุด และมีกลุ่มควันสะสมหนาแน่นในพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดภาคเหนือตอนบน เร่งบินโปรยละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่น รวมถึงล้างทำความสะอาดถนน ฉีดพ่นละอองน้ำเป็นละอองฝอย เพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศ

อ. แม่สาย จ. เชียงราย แม้ค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์สีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ และได้รับกระทบจากหมอกควันข้ามแดน แต่ภาพรวมดีขึ้นกว่าหลายวันที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ทำหนังสือขอความร่วมมือผู้ว่าจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมา ร่วมแก้ปัญหาไฟป่า และประชาสัมพันธ์ให้ชาวเมียนมางดการเผา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน.