18 มีนาคม 2563 คุมเข้มขยะปนเปื้อนโควิด เคทีกำหนดมาตรการพิเศษรองรับจาก 7 สถานพยาบาล

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1797571

นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัทในฐานะผู้ดำเนินการเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญแก่กระบวนการจัดเก็บขยะจากผู้ป่วยโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง จากในช่วงแรกที่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง 1 – 2 แห่ง ขณะนี้มีสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมจำนวน 7 แห่ง โดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ฝั่งพระนครซึ่งมีรถของบริษัทไปจัดเก็บ และนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่อ่อนนุช

นายมานิต กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในการกำจัดขยะติดเชื้อโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนการจัดเก็บที่ต้องมีความระมัดระวัง และมีมาตรฐานในการจัดการขยะที่ต้องรัดกุมมากกว่าขยะทั่วไปอยู่แล้ว แต่กรณีของไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษา ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยจัดชุดเฉพาะกิจซึ่งแยกเจ้าหน้าที่ และรถในการจัดเก็บขยะจากผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่ปะปนกับการจัดเก็บขยะติดเชื้ออื่นๆ ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีขยะของผู้ป่วยโควิด-19 ก็จะเข้าไปดำเนินการจัดเก็บทันที ต่างจากขยะติดเชื้อทั่วไปที่มีกำหนดรอบเข้าจัดเก็บ

กก.ผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคมกล่าวว่า ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นคือ ก่อนที่จะนำรถเก็บขยะออกไป เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียมชุดป้องกันการสัมผัสขยะเชื้อโรคทุกส่วนของร่างกาย และเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนำติดรถไปด้วย เมื่อถึงสถานพยาบาลจะสวมชุดป้องกัน และฉีดพ่นน้ำยาที่ตัวเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นน้ำยาที่รถ ฉีดพ่นน้ำยาที่ขยะ จากนั้นนำขยะขึ้นรถ และเจ้าหน้าที่ต้องถอดชุดทิ้งไปกับถุงขยะด้วย ซึ่งรถจัดเก็บขยะของบริษัทจะปิดทึบทั้งหมด และควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส และเมื่อขยะมาถึงโรงงาน เจ้าหน้าที่จะสวมชุดป้องกันชุดใหม่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับขั้นตอนการเก็บขยะ จากนั้นนำขยะเข้าสู่กระบวนการเผา โดยถอดชุดป้องกันในขั้นตอนนี้เผาไปพร้อมขยะด้วยเช่นกัน และมีการฉีดพ่นน้ำยาที่ตัวของเจ้าหน้าที่อีกครั้งถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทั้งนี้ ในการกำจัดขยะติดเชื้อจะเป็นเตาเผาระบบปิด ทำการเผา 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก จะเผาโดยความร้อนที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส จากนั้นเป็นขั้นตอนการเผาควันและก๊าซพิษ ที่อุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยเศษเถ้าขยะที่เหลือจะนำไปฝังกลบโดยมีเอกชนนำไปดำเนินการตามมาตรฐานต่อไป