18 มิถุนายน 2565 นายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เสียหาย 23 ไร่

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/576992

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) รวมทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณป่าบ้านกองเนียม หมู่ที่ 4 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู หลังมีข้อมูลว่ามีผู้บุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าสงวนฯ ดังกล่าวทำเป็นรีสอร์ต ผลการตรวจสอบพบว่า มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก 1 แปลง เนื้อที่ 23 ไร่ 94 ตารางวา ค่าความเสียหายพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเบื้องต้น 1,585,654.40 บาท

ขณะเดียวกันได้มีการจับกุมนายทุนที่บุกรุกยึดครองพื้นที่ป่าดังกล่าว 2 คน และแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ฐานความผิด “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างแผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าฯ, ผู้ใดครอบครองป่าที่ถูกแผ้วถางให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางฯ” ข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ ฐานความผิด “ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครอง ก่อสร้างแผ้วถางฯ, ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย” อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาค้อ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป