18 มิถุนายน 2563 นักวิทย์อิสราเอลผลิตพลังงานจากพืช

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1871021

การแสวงหาพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้งานได้อย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่นักวิจัยพยายามคิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จุดมุ่งหมายหลักๆ คือ เพื่อนำมาทดแทนการใช้พลังงานจากซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล เช่น น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ที่ก่อมลภาวะจนเป็นปัญหาระดับโลกและหลายภาคส่วนพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขในปัจจุบัน เมื่อเร็วๆ นี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล และมหาวิทยาลัยอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่า พัฒนาและผลิตไฮโดรเจนจากพืช ซึ่งนักวิจัยปลูกเอนไซม์สาหร่ายทะเลขนาดเล็กๆ เพื่อสังเกตว่าพวกมันจะสามารถผลิตไฮโดรเจน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานและเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะได้หรือไม่ เพราะพวกเขาเชื่อว่าพลังงานจากพืชที่เติบโตในน้ำแบบนี้จะนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ผลจากการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พืชมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า และในขณะเดียวกันก็เตือนให้รู้ว่าอาจต้องใช้เวลาถึง ๒๐ ปีกว่าที่โลกจะได้รับประโยชน์จากการค้นพบครั้งนี้