18 มิถุนายน 2563 ชาวบ้านเฮ! ระดับน้ำโขงขึ้นพรวดวันเดียวครึ่งเมตร บรรเทาแล้งวิกฤติ

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/196215

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่าน จ. หนองคายขึ้นฉับพลันวันเดียวเกือบครึ่งเมตร สองวันรวมกันขึ้นสูงกว่า ๘๐ ซม. โป๊ะแพ และกระชังปลาเร่งปรับให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ส่งผลดีต่อระบบประปา ทำให้เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในอาคารสูบน้ำดิบ สามารถสูบน้ำได้ทุกเครื่อง จากการที่มีฝนตกทางตอนเหนือทั้งของประเทศไทยและ ส.ปป. ลาว และฝนตกในพื้นที่ จ. หนองคาย ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน จ. หนองคาย ยังมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ะดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ ๒.๖๗ ม. เพิ่มขึ้นถึง ๔๖ ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง ๙.๕๓ ม. ระดับน้ำโขงที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ๒ วันติดต่อกัน ขึ้นสูงรวมกันถึง ๘๒ ซม. จากระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าของโป๊ะแพที่อยู่ในแม่น้ำโขงต้องมีการปรับโป๊ะแพ รวมไปถึงสะพานขึ้นลงให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกันกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต้องดูแลกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด คอยปรับเชือกและสลิงที่ยึดกระชังปลาให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่ขึ้นลงเช่นเดียวกัน