18 มกราคม 2566 ไทยเจ๋ง พบพืชสกุลขมิ้น “พืชชนิดใหม่” ของโลก กระเจียวบุณฑริก

ที่มา : Topnews Online (https://www.topnews.co.th/news/558849

ทีมวิจัยพฤกศาสตร์ไทย สุดเจ๋ง ค้นพบ “พืชชนิดใหม่” อีกครั้ง กระเจียวบุณฑริก พืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก สะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพ

         คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก! นักวิจัยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมมือกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ค้นพบพืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก กระเจียวบุณฑริก สะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี

• รศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข นักวิจัยจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

• นายธวัชพงศ์ บุญมา นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) พบว่าเป็น “พืชชนิดใหม่” ของโลก และยังไม่เคยมีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์มาก่อน ทีมผู้วิจัยจึงได้ร่วมกันตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับพืช ชนิดใหม่นี้ว่า Curcuma pulcherrima Boonma, Saensouk &
P. Saensouk โดยได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Biodiversitas ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 หน้า 6635–6644 ซึ่งชื่อชนิด pulcherrima เป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาไทยว่า สวยงามที่สุด ตามลักษณะของดอกและช่อดอกที่มีความสวยงามมาก ในขณะที่ชื่อ กระเจียวบุณฑริก ถูกตั้งขึ้นตามชื่อแหล่งที่พบในเขตพื้นที่อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เขตพรรณพฤกษชาติภาคตะวันออกของไทย (อ้างอิงตาม The Flora of Thailand) โดยทั้งคำว่า บุณฑริก และ อุบล มีความหมายเดียวกันว่า ดอกบัว ซึ่งช่อดอกของพืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับดอกบัวด้วยเช่นกัน

กระเจียวบุณฑริก เป็นพืชหายากชนิดใหม่ของโลก จัดอยู่ในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ; เผ่า ขิง (Zingibereae) ; สกุลขมิ้น (Curcuma); และในสกุลย่อย Ecomata. เป็นพืชล้มลุกที่มีเหง้าใต้ดินแบบ rhizome มีลักษณะสีดอกคล้ายกับมหาอุดมแดง (Curcuma pierreana Gagnep.) นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของอับเรณูและเดือยอับเรณูคล้ายกับขมิ้นสยาม (Curcuma siamensis Saensouk & Boonma)