18 มกราคม 2565 ซานซีพบหลุมศพกว่า 400 หลุมในยุคราชวงศ์โจวตะวันออก-ราชวงศ์ฮั่น

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6839869

สถาบันโบราณคดีมณฑลซานซี ทางตอนเหนือของประเทศจีน เปิดเผยการค้นพบหลุมศพจากยุคราชวงศ์โจวตะวันออก (770-256 ปีก่อนคริสต์ศักราช) และราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 220) มากกว่า 400 หลุม ในสถานที่ขุดค้นแห่งหนึ่งซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 50 ไร่ในเมืองซั่วโจว โบราณวัตถุในบางหลุมศพซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผา มีลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่นยุคราชวงศ์โจวตะวันออกที่ชัดเจน ขณะที่โบราณวัตถุในหลุมศพอื่น ๆ มีตัวอักษรแกะสลักบนหม้อบ่งชี้ว่า เป็นตราประทับที่ใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดในยุคราชวงศ์ฉิน (221-207 ปีก่อนคริสต์ศักราช) และราชวงศ์ฮั่น เกา เจิ้นหัว เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ระบุว่า การค้นพบหลุมศพครั้งนี้ช่วยให้พบโบราณวัตถุจำนวนมากสำหรับการศึกษาแผนผัง และลำดับชนชั้นของหลุมศพ รวมถึงประเพณีงานศพของภูมิภาคตามแนวกำแพงเมืองจีนทางตอนเหนือของจีน ตั้งแต่ยุคราชวงศ์โจวตะวันออกจนถึงยุคราชวงศ์ฮั่น