18 มกราคม 2564 ลูกเต่ามะเฟือง ๕๓ ชีวิตฟักตัวต้วมเตี้ยมลงทะเล

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th//regional/819665

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐​ (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบการยุบตัวของปากหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง บริเวณหาดบางขวัญ จ. พังงา ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๓​ โดยเจ้าหน้าที่ดูแล และเฝ้าระวังสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว กระทั่งมีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอบริเวณปากหลุมจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงจับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ก่อนนำไปปล่อยลงสู่ทะเล ๕๓ ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุม พบมีสภาพแข็งแรงสามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก ๕ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองที่ไม่แข็งแรงต้องอนุบาลรอปล่อย ๑๑ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตาย ๑ ตัว ไข่หยุดการพัฒนา (ตายโคม) ๓ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๔๖ ฟอง ไข่ลม ๑๘ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๓๗ ฟอง คิดเป็นอัตราการฟักร้อยละ ๕๘