18 มกราคม 2564 ผอ. เขื่อนวชิราลงกรณแจงน้ำขุ่น เกิดจากการพลิกกลับของชั้นน้ำ

ที่มา: https://www.tna.mcot.net/region-619443

นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณนำผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าเก็บตัวอย่างน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณซึ่งผลตรวจออกมาว่า มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนปรากฏการณ์การพลิกกลับของชั้นน้ำ เนื่องจากเขื่อนมีปริมาณน้ำในอ่างน้อย เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ระดับน้ำอยู่ที่ ๑๔๑.๗๙ ม. เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง มีปริมาตรน้ำ ๔,๕๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๕๒ ของความจุอ่าง ซึ่งต่ำสุดในรอบ ๕ ปี และประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิในพื้นที่ อ. ทองผาภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยต่ำสุดอยู่ที่ ๑๓.๕ องศาเซลเซียส ทั้ง ๒ ปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมกันทำให้เกิดปรากฏการณ์การพลิกกลับของชั้นน้ำ คือ ในฤดูหนาว บริเวณน้ำชั้นบนและผิวน้ำมีอุณหภูมิต่ำลง น้ำด้านบนจะมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการจมลงด้านล่างของอ่าง ชั้นน้ำก้นอ่างพลิกกลับ และลอยขึ้นด้านบนแทน การพลิกตัวของน้ำก้นอ่างจะนำพาตะกอนที่ทับถมอยู่ด้านล่างขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ