18 มกราคม 2563 ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์คุมเข้มหมอกควัน – ไฟป่าสั่งอำเภอ – อปท. บอกชาวบ้านห้ามเผาทุกกรณี

ที่มา : https://www.naewna.com/local/467064

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงนี้จะเกิดภาวะอากาศมีฝุ่นละอองจากหมอกควันปกคลุมในบางพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ สาเหตุจากไฟป่าและการเผาขยะเศษวัชพืชในไร่นา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น ทางจังหวัดได้ออกประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องกำหนดเขตควบคุม เขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันแลกแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกคันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

พร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอทั้ง 23 แห่งประชุมชี้แจงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาป่า อ้อย ตอซังข้าว เศษใบไม้ วัชพืช และอื่นๆ ในเขตบ้านเรือน ชุมชน แนวเขตป่า และในป่า โดยเด็ดขาด กรณีมีความจำเป็นต้องเผา ให้แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน-ชุมชน ทราบ เพื่อร่วมตรวจสอบและควบคุมการเผา พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเข้าระงับเหตุ หากหมู่บ้าน-ชุมชนไม่สามารถควบคุมได้

“ขณะนี้ทุกอำเภอขานรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ได้ประชุมชี้แจงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ทั้งการออกประกาศป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แจ้งวิทยุชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศทางหอกระจายข่าว ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดบุรีรัมย์ จากการเผาป่า อ้อย ตอซังข้าว เศษใบไม้ วัชพืช และอื่นๆ ในเขตบ้านเรือน ชุมชน แนวเขตป่า และในป่า ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีในห้วงเวลาที่ผ่านมา” นายธัชกร กล่าวและว่า

“หากผู้ใดยังฝ่าฝืนจุดไฟเผาหรือปล่อยให้ลุกลามไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปีปรับตั้งแต่ 20,000-150,000 บาทหรือผู้ใดกระทำให้เกิดไฟไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตัวเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หากพบมีผู้ฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด” ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว