18 พฤาภาคม 2563 เร่งรัดตรวจสอบบุกรุกป่าเขาหมอนสัตหีบ หากไร้เอกสารสิทธิ์ ตามตัวดำเนินคดีตามกม.

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/156007

นายมงกรด อุ่นเรือน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าชลบุรี ๑ (บางละมุง) ร่วมกับนายถนอมศิลป์ สุขสัมพันธุ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสสำนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายอำพล พัชรกุล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ จังหวัดชลบุรี นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ นางปิยรัตน์ สุขศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ นายปรัชญา สืบนุช นิติกรเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ จังหวัดชลบุรี สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุกบริเวณเขาหมอน หมู่ 6 ต. สัตหีบ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่า มีคนนำรถแบคโฮขึ้นไปแผ้วถางป่าบนภูเขาดังกล่าว ในซอยสุขุมวิท ๙๙ อยู่ติดกับบริษัทบ้านต้นกลเซอร์วิส จำกัด

จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวมีร่องรอยถูกแผ้วถางและทำประโยชน์จริงจำนวน ๒ จุด โดยใช้เครื่องจักรกลไถปรับพื้นที่เป็นบริเวณกว้างลักษณะค่อนข้างใหม่ โดยจุดแรกมีต้นไม้ลูกไม้ขนาดเล็กที่ได้ทำการเกลี่ยรวมกองไว้เพื่อรอการสุมเผา มีแท็งก์น้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒๐ ซม. สูงประมาณ ๑๘๐ ซม. 2 ลูกตั้งทิ้งไว้บริเวณรอบๆ พื้นที่ มีหลักคอนกรีตปักไว้เป็นระยะขณะตรวจสอบไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในบริเวณดังกล่าว เนื้อที่ประมาณเกือบ ๒ ไร่ จุดที่สองต่อเนื่องกันมีการแผ้วถางป่าบนพื้นที่ภูเขาเป็นบริเวณกว้าง มีปลูกมะม่วง อายุ ๒ – ๓ ปี ปลูกน้อยหน่าและทับทิมได้ไม่นาน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา รวมแล้วสองพื้นที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเมื่อมองด้วยสายตาแล้วน่าจะเป็นการบุกรุกพื้นที่เขาค่อนข้างแน่นอน ในเบื้องต้นพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า มีหลักฐานทางที่ดินหรือไม่ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) จึงได้ประสานและขอความร่วมมือสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ตรวจสอบหลักฐานทางที่ดินดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถรู้ผลได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันขอให้ตรวจสอบนั้น

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบว่า หลังจากได้รับแจ้งได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ป่าไม้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าตรวจสอบก่อนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์หรือเป็นพื้นที่ตาม พรบ. ป่าไม้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานป่าไม้ที่ต้องมีการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอสัตหีบ จะเร่งหน่วยงานที่ตรวจสอบ ๒ หน่วยคือ ป่าไม้ และสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่า หรือพื้นที่สาธารณะและเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ โดยตามขบวนการจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย คือ หาตัวผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานกับหน่วยงานที่ดินให้ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งทางอำเภอสัตหีบได้ทำหนังสือเร่งรัดไปแล้ว พร้อมกับขอฝากว่า การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขาหมอนหรือพื้นที่ใดก็ตาม ขอให้พี่น้องประชาชนที่พบเห็นได้กรุณาเป็นหูเป็นตา เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่กับบ้านเมือง และทุกคนต้องตระหนักว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของคนส่วนรวม เพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ใช่เจ้าของหรือไม่มีสิทธิ์โดยชอบ ก็อย่าได้เข้าไปครอบครองเป็นเจ้าของเพียงลำพัง รวมถึงพื้นที่ลำคลอง ลํารางสาธารณะต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะครอบครองโดยผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ จึงขอฝากให้ทุกท่านได้กรุณาเป็นหูเป็นตาและมีความระลึกในเรื่องเหล่านี้ด้วย