18 พฤษภาคม 2565 ขยะก้นกรองบุหรี่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/570084

องค์การอนามัยโลกรายงานพบแต่ละปี ทั่วโลกทิ้งก้นบุหรี่ 4.5 ล้านล้านชิ้น เฉพาะในไทยพบขยะก้นบุหรี่ถึง 2.5 พันล้านชิ้นปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทั้งบนบก และในน้ำ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ปีนี้ องค์การอนามัยโลกชูประเด็นปัญหาบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตที่ตัดไม้ทำลายป่า เพื่อปลูกยาสูบ ส่วนประกอบหลักของบุหรี่ อีกทั้งยังใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ทำให้สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมมากกว่าการปลูกข้าวถึง 10 เท่า ประเด็นสำคัญคือ สำรวจพบทั่วโลกมีขยะก้นบุหรี่มากถึง 4.5 ล้านล้านชิ้นทุกปี เฉพาะในไท พบขยะก้นบุหรี่มากถึง 2.5 พันล้านชิ้นต่อปี ส่วนมากจะพบตามชายหาด และทางเท้า ซึ่งก้นกรองบุหรี่ ใช้เวลาย่อยสลายมากกว่า 2-12 ปี และยังประกอบด้วยสารเคมี เช่น ท็อกซิน นิโคติน สารหนู ยาฆ่าแมลง ก่อให้เกิดมะเร็ง สะสมในสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร