18 พฤษภาคม 2564 อันซีน “เอื้องบุษราคัม” กล้วยไม้ดินหายากต้นสูง ๒ ม. ที่ป่าน้ำหนาว

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/304435

เพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรายงานว่า เอื้องบุษราคัม Unseen แห่งน้ำหนาว เริ่มออกดอกบานสะพรั่ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ มีพรรณไม้สวยงามตามธรรมชาติ หนึ่งในพรรณไม้อันงดงามในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ หลายท่านอาจไม่เคยพบเห็นจากที่ใดมาก่อนคือ เอื้องบุษราคัม นายสมเกียรติ กาติ๊บ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวกล่าวว่า เอื้องบุษราคัม เป็นดอกกล้วยไม้ดินที่หายาก ไม่พบออกดอกมาหลายปีแล้ว หลังจากปิดอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบกับฝนมาเร็ว ทำให้เอื้องบุษราคัมออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง พบกระจายไม่ถึง ๑๐ ต้น จุดที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปพบ ไม่ใช่พื้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ แต่พบ ๑ ต้นใกล้กับจุดที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เอื้องบุษราคัม เป็นกล้วยไม้ดินที่มีหัวฝังอยู่ใต้ดิน เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓-๕ นิ้ว ช่วงฤดูแล้งจะพักตัวลงหัวหยุดการเจริญเติบโต รอจนกว่าฤดูฝนมาถึงจึงแตกใบใหม่ แทงช่อขนาดใหญ่มาจากโคนหัว ลำช่อตั้งตรงสูงประมาณ ๑-๒ ม. พบตามทุ่งหญ้าความสูงจากระดับน้ำทะเล ๕๕๐ ม.ขึ้นไป