18 พฤษภาคม 2564 ประหยัด ๘ ชม. ประเทศจีนสร้างทางหลวงผ่าหุบเขาลึกสุดในโลกที่ทิเบต

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9640000047712

อุโมงค์ทางหลวงความยาว ๒,๑๑๔ ม. ขุดเจาะเสร็จสิ้น ปิดฉากการก่อสร้างถนนระยะทาง ๖๗.๒๒ กม. ซึ่งเชื่อมระหว่าง ต.ไพ่ เมืองหลินจือ และ อ.โม่ทัว โดยโครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัท ไชน่า หัวเหนิง กรุ๊ป จำกัด (Huaneng Group) ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ใช้เงินลงทุนกว่า ๒,๐๐๐ ล้านหยวน (ประมาณ ๙.๗๔ พันล้านบาท) ตู้ช่านซุน ผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า ไชน่า หัวเหนิง กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง จัดสรรงบประมาณ ๑๑๐ ล้านหยวน (ประมาณ ๕๓๖ ล้านบาท) เพื่อปกป้องระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ซึ่งสูงกว่าตัวเลข ๗๕.๓๙ ล้านหยวน (ประมาณ ๓๖๗ ล้านบาท) ตามที่วางแผนไว้ ทางหลวงผ่าหุบเขายาร์ลุงซางโปสร้างขึ้นบนอดีตเส้นทางเดินป่าระหว่าง ต.ไพ่ และเป้ยเปิง อ.โม่ทัว โดยจุดสูงสุด และต่ำสุดของถนนมีความสูงแตกต่างกันถึง ๒,๘๙๒ ม. ถนนสายดังกล่าวเป็นทางผ่านสำคัญสู่ อ.โม่ทัวเส้นทางที่ ๒ สร้างขึ้นหลังเส้นทางแรกที่เชื่อมระหว่าง อ.โม่ทัว และ ต.จามู่ อ.โปมี่ หลังจากเปิดให้สัญจร ทำให้ความยาวถนนระหว่างเมืองหลินจือและ อ.โม่ทัวลดเหลือ ๑๘๐ กม. จากเดิม ๓๔๖ กม. และลดทอนเวลาการเดินทางลง ๘ ชม.ด้วย