18 พฤษภาคม 2563 แล้งหนัก กระทบ 2 อ่างวิกฤต แหล่งน้ำดิบผลิตประปา

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/156095

สถานการณ์ภัยแล้งที่ จ. บุรีรัมย์ยังไม่คลี่คลาย ถึงแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ก็ยังไม่ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นมากนัก โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ. เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ให้บริการประชาชนในเขต อ. เมืองบุรีรัมย์ และ อ. ห้วยราชกว่า 34,000 ครัวเรือน มีปริมาณลดต่ำลง ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต จึงเกรงจะไม่มีน้ำดิบเพียงพอในการผลิตประปาบริการประชาชน

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเหลือน้ำกักเก็บเพียงกว่า 39,000 ลบ.ม. หรือเฉลี่ยร้อยละ 0.15 จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า 26 ล้านลบ.ม ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเหลือน้ำกักเก็บเพียงกว่า 6,000 ลบ.ม. หรือเฉลี่ยร้อยละ 0.02 จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า 30.852 ล้านลบ.ม. จากผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าว นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเมืองบุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมือง และเขตเศรษฐกิจสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปามีปริมาณลดต่ำลง จึงต้องเร่งหาน้ำดิบสำรองให้เพียงพอต่อการผลิตประปา

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำ และพยายามทำทุกวิธีทาง เพื่อให้มีน้ำดิบเพียงพอในการผลิตประปาบริการประชาชน ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้อยากขอความร่วมมือประชาชนได้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ เพื่อให้มีน้ำประปาอุปโภคบริโภคได้นานยิ่งขึ้นจนกว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งจะเป็นปกติ หรือภาวะฝนทิ้งช่วงจะสิ้นสุดลง ซึ่งขณะนี้ก็ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว