18 พฤษภาคม 2563 ค้นพบโลหะแพลทินัมใต้ภูเขาไฟอายุ ๖๐ ล้านปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1846399

จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภูเขาไฟที่ดับแล้วอายุประมาณ ๖๐ ล้านปี บนเกาะรุม ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคีล มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ไขความกระจ่างเกี่ยวกับโลหะมีค่าที่มีความเข้มข้นในหินอัคนี

นักวิจัยพบว่า ความเข้มข้นมากที่สุดของโลหะกลุ่มแพลทินัมในซากผลึกของหินหนืดจากภูเขาไฟโลหะกลุ่มแพลทินัม เช่น ทองคำขาว แพลเลเดียม และโรเดียม นักวิทยาศาสตร์เผยว่า จากแบบจำลองดั้งเดิมบ่งบอกว่า มีการแทรกซึมของแร่เมฟิคในชั้นการก่อตัวที่โถงแมกมาในปริมาณมาก แต่การวิจัยใหม่พบว่า มีโอกาสน้อยมากที่แมกมาจะถูกฉีดอัดซ้ำหลายๆ ครั้งเข้าไปในผลึก

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ก็ได้วิเคราะห์แร่รัตนชาติในพื้นที่ภูเขาไฟนี้ โดยใช้วิธี Microsampling แบบใหม่ เพื่อระบุการแปรของไอโซโทปของธาตุสตรอนเซียม ซึ่งรูปแบบไอโซโทปของธาตุโลหะชนิดหนึ่ง ที่จะแสดงให้เห็นถึงการตกผลึกของแร่ในและรอบๆ ชั้นโลหะมีค่าที่เกิดขึ้นภายใน ๑๐ – ๑๐๐ ปี และข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่ากระบวนการต่างๆ ของแมกมาในระหว่างการแข็งตัวขึ้น โดยการระบายความร้อนที่ยืดเยื้อจากล่างขึ้นบนและบนลงล่าง