18 พฤศจิกายน 2565 สยามพิวรรธน์ เดินหน้าองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/education/304560

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ประกาศเดินหน้าองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยการฟื้นฟูและส่งต่อโลกที่น่าอยู่ สร้างสรรค์แคมเปญ “Citizen of Earth by Siam Piwat”
จับมือพันธมิตรอีโคซิสเต็มมอบต้นไม้จากการทำกิจกรรม SIAM CENTER RUN FOREST RUN เปลี่ยนกิโลเมตรจากการวิ่งบนลู่วิ่งกลางสยามเซ็นเตอร์ทุก 1 กิโลเมตรเป็นต้นไม้ 1 ต้น โดยมีเป้าหมาย 100,000 ต้น เพื่อปลูกในพื้นที่สาธารณะช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบและร่วมปลูกต้นไม้กับคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พันธมิตร พนักงานกรุงเทพมหานคร ณ สวนราชเทวีภิรมย์ เขตราชเทวี อีกทั้งร่วมมือกับ SCGC ในการรีไซเคิลถุงดำเพาะกล้าไม้เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน

          สำหรับแคมเปญ “Citizen of Earth by Siam Piwat” กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ได้มีพันธกิจ
ในการร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่น่าอยู่ โดยเริ่มดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ด้วยการจับมือกลุ่มพันธมิตรอีโคซิสเต็ม ทำกิจกรรมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จึงนำต้นไม้ จากการทำกิจกรรม SIAM CENTER RUN FOREST RUN ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.-10 ส.ค. ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยสยามเซ็นเตอร์ ร่วมกับเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active) เชิญชวนให้คนมาวิ่งบนลู่วิ่งกลางสยามเซ็นเตอร์ เปลี่ยนระยะทางทุก 1 กิโลเมตร
เป็นต้นไม้  1 ต้น ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งรวมระยะทาง 4,504 กิโลเมตร จึงเปลี่ยนเป็นต้นไม้จำนวน 4,504 ต้น มอบให้กับกรุงเทพมหานคร โดยได้ตั้งเป้าพันธกิจช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับคาร์บอนและเพิ่มออกซิเจนให้โลกด้วยการเชิญชวนพนักงาน พันธมิตรอีโคซิสเต็มภาครัฐและเอกชน ลูกค้า ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น ช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในพื้นที่สาธารณะให้กับกรุงเทพมหานคร