18 พฤศจิกายน 2564 ค้นพบเศียรเทพเจ้ากรีกที่เมืองโบราณในตุรกี

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2244010

เมืองไอซานอย (Aizanoi) เป็นเมืองแห่งอารยธรรมของกรีกโบราณในประเทศตุรกี เมืองแห่งนี้มีอายุย้อนไปถึง 5,000 ปี เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง และเศรษฐกิจที่สำคัญในสมัยโรมัน ตั้งอยู่ใกล้ลำธารเพนกาลาส (Pen kalas) ทางตะวันตกของคาบสมุทรอนาโตเลีย ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,000 ม. หลังจากศตวรรษที่ 7 เมืองไอซานอยก็เสื่อม และทรุดโทรมลง ซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลือจากยุคนั้น ได้แก่ วิหารเทพเจ้าซุส ซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โรงละครโบราณ และโครงสร้างตลาดในร่มแบบโบราณที่มีอักษรจารึกเกี่ยวกับคำสั่งเกี่ยวกับราคาสูงสุด ซึ่งเมืองไอซานอยเป็นสถานที่ที่ถูกบันทึกมีการคำนวณอัตราเงินเฟ้อเป็นครั้งแรก และแพร่ขยายไปยังเมืองอื่น ๆ ของจักรวรรดิโรมัน ล่าสุดนักโบราณคดีที่ทำงานขุดค้นในพื้นที่เมืองไอซานอย รายงานว่า พบรูปปั้นหินอ่อนเศียรของอะโฟรไดท์ เทพีแห่งความรัก และไดโอนิซัส เทพเจ้าแห่งไวน์ในลำธารเพนกาลาส ซึ่งเป็นสาขาย่อยของแม่น้ำรินดากอส (Rindakos) นักโบราณคดีเผยว่า ประติมากรรมหินอ่อนขนาดใหญ่เหล่านี้มีความงดงามที่น่าอัศจรรย์ เศียรของเทพีอะโฟรไดท์สูงประมาณ 50 ซม. ส่วนเศียรของเทพเจ้าไดโอนิซัสสูง 45 ซม. การค้นพบสิ่งเหล่านี้นับว่า มีความสำคัญไม่น้อย เพราะแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมที่มีพระเจ้าหลายองค์ของกรีกโบราณมีอยู่เป็นเวลานาน โดยไม่สูญเสียความสำคัญในยุคโรมัน