18 พฤศจิกายน 2563 ไขที่มาของบุรุษยุคเหล็กผู้ป่วยวัณโรค

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1978513

การขุดค้นทางโบราณคดีที่หมู่บ้านทาร์แรนต์ ฮินตัน ในเทศมณฑลดอร์เซ็ต ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๒๘ พบหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของผู้คนระหว่างยุคเหล็กและยุคโรมัน แต่การค้นพบที่สำคัญที่สุดอาจเป็นโครงกระดูกของบุรุษยุคเหล็กที่กระดูกสันหลังของเขาแสดงอาการของวัณโรค ชายผู้นี้เสียชีวิตเมื่อ ๔๐๐ –๒๓๐ ปีก่อนคริสตกาล กลายเป็นผู้ป่วยวัณโรครายแรกในสหราชอาณาจักร

นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตันเผยว่า จากการวิเคราะห์ทางเคมีของกระดูกและฟันให้ความกระจ่างเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชายผู้นี้ ไอโซโทปของคาร์บอน และไนโตรเจนบ่งชี้ว่า ชายคนนี้กินอาหารผสมที่ประกอบด้วยพืช ในขณะที่โปรตีนส่วนใหญ่มาจากวัวและแกะ อาหารของเขามีความหลากหลายน้อยกว่าคนในยุคเหล็กอื่นๆ เพราะไม่มีหลักฐานว่ามีเมนูปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดและหมู ไอโซโทปของธาตุสตรอนเทียมแสดงให้เห็นว่า ชายคนนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอังกฤษช่วงอายุ ๘ – ๑๔ ปี นักวิจัยระบุได้ว่าครอบครัวของเขาอพยพมาจากพื้นที่หินปูนหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส นอกเกาะบริเตนไปทางใต้หรือตะวันตก พื้นที่ธรณีวิทยาประเภทนี้พบในทางใต้หรือตะวันตกของประเทศไอร์แลนด์ บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของประเทศฝรั่งเศส และในเทือกเขากันตาเบรียทางตอนเหนือของประเทศสเปน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงกระดูกถูกจัดแสดงถาวรที่พิพิธภัณฑ์อีสต์ ดอร์เซ็ต ที่เมืองวิมบอร์น ในอังกฤษ