18 พฤศจิกายน 2563 เร่งรักษาอาการติดเชื้อเรื้อรังวาฬเพชฌฆาตดำ

ที่มา: https://tna.mcot.net/business-586096

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางรายงานผลตรวจเลือดของวาฬเพชฌฆาตดำเกยตื้นบริเวณบ้านเกาะเตียบ อ. ปะทิว จ. ชุมพร พบการติดเชื้อทำให้ป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้ สัตวแพทย์เก็บตัวอย่างเชื้อจากช่องหายใจ และเลือดเพิ่มเติมส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อพิจารณาปรับยาและการรักษาต่อไป กำชับให้เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากเฝ้าดูแลรักษาวาฬดังกล่าวและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ล่าสุดยังคงมีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถว่ายน้ำได้เอง อัตราการหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีภาวะเครียด จากการให้สารน้ำและอาหารทางสายยาง แล้วนำเลือดไปพบว่า ภาวะขาดน้ำดีขึ้น เมื่อทราบผลตรวจเลือดเพิ่มจะปรับยาและแนวทางการรักษาให้สอดคล้องกับภาวะติดเชื้อ เพื่อให้หายจากอาการป่วยเรื้อรังให้ได้ โดยยังใช้อวนล้อมกั้นบริเวณที่รักษาวาฬ เพื่อความปลอดภัยและดูแลตลอด ๒๔ ชม.