18 ธันวาคม 2564 จ่อเพิ่มโทษผู้ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/537192

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทบทวนกฎหมายโรงงาน โดยให้เพิ่มโทษจำคุก พวกลักลอบทิ้งกากของเสียและแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองสาธารณะ ซึ่งเดิมมีเพียงแค่โทษปรับ 200,000 บาท อาจเป็นสาเหตุให้ผู้กระทำผิด ไม่ยำเกรงกฎหมาย

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า โทษปรับ กรณีดังกล่าวมีอายุความในการดำเนินคดีเพียง 1 ปี ทำให้กว่าจะมีการพิสูจน์หรือหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษบางครั้งก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดอายุความ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเร่งปรับปรุงกฎหมาย โดยเพิ่มโทษผู้กระทำความผิด เป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปีหน้า ทั้งนี้การเพิ่มโทษจำคุก จะทำให้อายุความในการดำเนินคดียาวนานถึง 5 ปี ซึ่งเพียงพอที่จะหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ