18 ธันวาคม 2563 ของขวัญจากธรรมชาติ เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ครั้งที่ ๑๑ รังที่ ๙ ของฤดูกาล

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/539421

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากนายสมพงษ์ จิตรชำนาญ ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดบางขวัญ หมู่ที่ ๗ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ห่างจากคอกเต่าศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ ไปทางทิศใต้ ๑๐๐ ม. เป็นจุดเดียวกับที่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่และขุดค้นหาไม่พบครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ พบเป็นร่องรอยของเต่ามะเฟือง ตรวจวัดขนาดความกว้างของรอยพายคู่หน้า ๒๒๐ ซม. ขนาดความกว้างของอก ๑๑๐ ซม. และขุดค้นหาไข่เต่ามะเฟืองจนพบที่ความลึก ๘๐ ซม. ตรวจสอบตำแหน่งที่วางไข่พบอยู่ในที่น้ำทะเลมีโอกาสท่วมถึง จึงขุดตรวจนับไข่เต่ามะเฟืองพบไข่ดี ๑๐๘ ฟอง ไข่ลม ๑๗ ฟอง รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ ฟอง เคลื่อนย้ายนำไปฝังไว้ที่คอกเต่าศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการ และเฝ้าดูแลให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีอัตราการฟักสูง และปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป