18 ธันวาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้ง “อุทัยธานี” ทวีความรุนแรง “แม่น้ำสะแกกรัง” วิกฤติหนักในรอบ 50 ปี

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/121752

สถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภัยแล้งข้ามปี โดยเฉพาะแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานี ที่ปริมาณน้ำลดระดับลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนั้น ล่าสุดเกิดวิกฤตอย่างหนักแม่น้ำสะแกกรังลดระดับอย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งชาวบ้านชุมชนแพที่มีเรือนแพพักอาศัยอยู่ใน 2 ฝั่งแม่น้ำสะแกกรังบอกว่าแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเกือบทุกปีก็ตาม แต่ปริมาณน้ำไม่เคยลดระดับมากจนเกือบแห้งขนาดนี้มาก่อนเรียกว่าเกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักในรอบ 50 ปี ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักเรือนแพพักอาศัยตั้งแต่บ้านน้ำตก ผ่านไปยังวัดอุโปสถาราม หรือวัดโบสถ์ โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีไปจนถึงวัดพิชัยปุรนาราม เรือนแพพักอาศัยนับร้อยหลังติดค้างแห้งอยู่บนเนินดิน อย่างภาพที่เห็นไม่ใช่บ้านที่ปลูกบนพื้นดินบนบกนะ แต่เป็นเรือนแพอาศัยอยู่ในแม่น้ำ นอกจากเรือนแพอาศัยจะติดค้างแห้งและหลายหลังได้รับความเสียหายต้องซ่อมแซมเปลี่ยนแพลูกบวบไม้ไผ่ทุ่นลอยน้ำของแพเป็นเงิน 2 – 3 หมื่นบาท และสถานการณ์ดังกล่าวชาวบ้านชุมชนชาวแพต้องจับปลาในกระชังที่เลี้ยงไว้ขายก่อนกำหนดขาดทุนกันอย่างย่อยยับ และไม่สามารถที่จะลงเลี้ยงปลารอบใหม่ได้ จนกว่าสถานการณ์น้ำจะปกติ รวมทั้งชุมชนชาวแพไม่สามารถที่จะสัญจรทางเรือได้อย่างสะดวก และทำการประมงดักจับหาปลาธรรมชาติที่เป็นเป็นอาชีพหาหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ หรือได้น้อยลง ทำให้ไม่มีรายได้ในช่วงนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการทำลายระบบนิเวศต่างๆ อีกด้วย จากการสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่บนแพได้เปิดเผยว่าระดับน้ำนั้นลงมาเป็นเดือนแล้ว จนกระทั่งแพนั้นติดอยู่บนดิน ตั้งแต่อาศัยอยู่บนแพก็ไม่เคยจะแล้งขนาดนี้ นับว่าปีนี้แล้งหนักมากจนน้ำในแม่น้ำสะแกกรังนั้นเหลืออยู่แค่ตรงกลางเพียงเล็กน้อยและนับว่าแล้งที่สุดในรอบ 50 ปีส่งผลให้ชาวแพนั้นเดือดร้อนกันทั่วหน้า