18 ธันวาคม 2562 จังหวัดนราธิวาสอ่วม! ฝนตกหนักน้ำท่วม 4 อำเภอ

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/609466

ฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ทำให้ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 4 อำเภอ คือ อำเภอศรีสาคร อำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้แม่น้ำโกลก มีปริมาณน้ำสูงล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนตรงจุดบริเวณท่าเรือตลาดบาโอ๊ะล้นตลิ่ง ตั้งแต่เวลา 03.30 น. หนักกว่ารอบที่แล้ว เส้นทางน้ำท่วมเส้นกะลูบี – โนนสมบูรณ์ เส้นน้ำใส – ร่มไทร รถไม่สามารถผ่านได้ และอำเภอสุไหงโกลก ช่วงบ้านเรือนริมแม่น้ำสุไหงโกลก ฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน มีผู้ประสบภัย 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอศรีสาคร อำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง และอำเภอจะแนะ