18 ตุลาคม 2565 นอร์เวย์ เดินหน้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่มา : naewna.com/lady/686687

กรุงออสโล นครหลวงของนอร์เวย์ กำลังจะกลายเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของโลก ที่ระบบขนส่งสาธารณะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายทำให้สำเร็จภายในสิ้นปี 2023 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเป้าหมายที่จะทำให้กรุงออสโลเป็นเมืองแรกที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลยภายในปี 2030
โดยการผลักดันเป้าหมายเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการคมนาคม