18 ตุลาคม 2565 “ดร.ธรณ์” เปรียบ “อ่าวมาหยา” 5 ปีที่ผ่านมา ระบบนิเวศสมบูรณ์ หลังไร้สิ่งคุกคาม ขอบคุณที่ช่วยกันคืนสวรรค์

ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000099005

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม ได้เปรียบเทียบ
อ่าวมาหยา ในปี 2560 กับปี 2565 ชี้สวยงาม อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก หลังไร้สิ่งคุกคามระบบนิเวศ ขอบคุณคนไทยคืนสวรรค์ที่อ่าวมาหยา อีกทั้งยังสามารถทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุขบนหาดโดยไม่กระทบธรรมชาติ

  การปฏิบัติการคืนสวรรค์ที่อ่าวมาหยา เป็นผลงานก้องโลกด้วยฝีมือคนรักทะเลไทย
สำเร็จ ครบถ้วน บริบูรณ์