18 ตุลาคม 2563 ปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำสุพรรณบุรี

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-564209

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา โครงการ “ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” ที่ครอบคลุมป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐ บริเวณต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ 381 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวระหว่างปี 2563-2564 ให้ได้ปีละ 400,000 ไร่ทั่วประเทศ รวม 800,000 ไร่

โดยระยะที่ 1 ของโครงการฯ ได้ปลูกป่าไปแล้ว 17,000 ไร่ มากกว่า 2 เท่าของเป้าหมายที่กำหนด ขณะที่ระยะที่ 2 ปี 2563-2564 ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ให้ได้ไม่น้อยกว่า 400,000 ไร่ต่อปี ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้ จิตอาสาร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จำนวนทั้งสิ้น 381 ไร่ วันนี้ปลูกเพิ่มอีก 20 ไร่ กล้าไม้กว่า 4,000 ต้น เช่น สัก ประดู่ มะเกลือ พยูง สะเดา มะค่าโมง และลำดวน เป็นต้น ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งพันธุ์ไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว แหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชาวสุพรรณบุรี รวมทั้งเป็นปราการสำคัญช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน