18 กุมภาพันธ์ 2563 จ. ชัยภูมิเกิดไฟไหม้ป่าบนอุทยานแห่งชาติภูแลนคาต่อเนื่องมาแล้ว 3 วัน กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนับ 1,000 ไร่

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/local/417447?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=local

จ. ชัยภูมิ เกิดไฟไหม้ป่าบนอุทยานแห่งชาติภูแลนคา  ไฟเริ่มลามไหม้จากชายป่า ต. หนองข่า อ. เกษตรสมบูรณ์ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเทือกภูแลนคาก่อนจะลามเข้าสู่เทือกเขาภูแลนคา ใกล้กับชายป่าบ้านนาคาหัก ต. กุดชุมแสง อ. หนองบัวแดง ส่งผลให้มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมมีฝุ่นละออง ขี้เถ้า ปลิวกระจายไปทั่วเป็นระยะทางไกลรัศมีกว่า 2 กม. หน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต้องระดมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหน่วยดับไฟป่า จากอุทยานแห่งชาติภูแลน อุทยานแห่งชาติตาดโตน หน่วยอาสาสมัครป้องกันไฟป่า อ. หนองบัวแดงกว่า 100 คน กระจายดับไฟป่าที่กำลังโหมไหม้อย่างรุนแรง และเร่งทำแนวป้องกันไฟป่าไม่ให้ไฟป่าลุกลามขึ้นสู่เทือกเขาสูงภูแลนคาได้ ก่อนจะเกิดสูญเสียแก่ทรัพยากรป่าไม้อย่างมหาศาล  

นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชีมา) ว่าที่ พ.ต. นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สบอ.7 (นคราชสีมา) หลังได้รับแจ้งรีบนำเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจาก จ. นครราชสีมา มาเสริมช่วยดับไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาในครั้งนี้ด้วย และคอยกำกับควบคุมดับไฟป่าที่กำลังโหมไหม้อย่างรุนด้วยตนเอง ซึ่งผลจากเกิดไฟป่าบนเทือกเขาภูแลนคาในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดควันไฟ ฝุ่นละอองพุ่งกระจายไปทั่วบริเวณป่า ซึ่งจะทำให้สภาพอากาศเกิดค่ามลพิษได้ นอกจากไฟป่าทำให้สัตว์ป่าถูกไฟคลอกตายจำนวนมากแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้ไฟป่าเข้าพื้นที่ป่าโล่ใหญ่  หากไฟลุกลามเข้าเขตป่าโล่ใหญ่แล้ว จะไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ เกิดผลเสียอย่างมหาศาล

ซึ่งนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) บอกว่าในพื้นที่ จ. ชัยภูมิ เกิดไฟป่าไหม้ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ จ. ชัยภูมิ วันนี้เป็นวันที่ 3 แล้ว สร้างความสูญเสียทั้งพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน และในป่าอุทยานแห่งชาติแล้วกว่า 2 พันไร่ ซึ่งเริ่มจากการเผาหญ้าแห้งของชาวบ้านในพื้นที่ทำกินของราษฎร และลามเข้าสู่พื้นที่อุทยานฯ เราต้องเร่งสกัดไฟให้อยู่

ในขณะที่ว่าที่ พ.ต. นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สบอ.7 (นคราชสีมา) บอกว่าล่าสุดไฟป่ากำลังลามขึ้นสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ใกล้วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) หลังจากได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านในพื้นที่เข้าดับไฟป่าแล้ว คาดว่าจะดับไฟป่าได้ทั้งหมดประมาณ 2 วัน ซึ่งก่อนหน้านั้น 2 วันที่ผ่านมา ไฟป่าได้เริ่มไหม้ใกล้กับวัดป่ามหาวัน  บ้านตาดริน ต. ธาตุทอง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ซึ่งเป็นวัดป่าที่พระไพศาล วิสาโร และพระลูกวัดใช้จำวัด พระไพศาล ต้องนำพระลูกวัด และแม่ชีช่วยกันนำอุปกรณ์ที่พอหาได้ ออกมาช่วยกันดับไฟ ทำให้วัดป่ารอดจากการเผาไหม้อย่างหวุดหวิด จากนั้นไฟได้เปลี่ยนทิศไปยังป่าดงดิบที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งไฟได้ลุกไหม้เป็นจุดๆ เนื่องจากเกิดลมแรง พัดลูกไฟปลิวไปไหม้ตามจุดต่างๆ กว่าจะช่วยกันดับไฟป่าบริเวณวัดป่ามหาวัน ต้องใช้เวลาดับไฟป่าถึงเวลา 20.00 น. คืนที่ผ่านมา (16 ก.พ. 63) มีพื้นที่ป่าไหม้เสียหายแล้วนับพันไร่  และได้เกิดไฟป่าในพื้นที่ ต. บ้านหนอข่า อ. เกษตรสมบูรณ์อีกครั้ง ก่อนจะลามเข้าสู่พื้นที่ อ. หนองบัวแดง จากการเข้าพื้นที่ดับไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้เป็นพื้นที่ภูเขาสูง และหุบเขา ทำให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่เพลิงไหม้ได้ ทางกำลังเจ้าหน้าที่ไฟป่าพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ต้องเดินเท้าเข้าป่า พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าที่กำลังโหมอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลาหลายวันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เจ้าหน้าที่ต่างพยายามดับไฟเป็นแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไป