18 กุมภาพันธ์ 2563 “ขยะพลาสติก” มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะสุด

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/foreign/758131

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รายงานโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ( ดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ ) เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่า ร้อยละ 60 ของจำนวนขยะพลาสติกซึ่งมีการทิ้งลงสู่มหาสมุทรของโลกประมาณปีละ 8 ล้านตันนั้น มาจากประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนามรวมกัน ขณะที่ปริมาณการทิ้งขยะพลาสติกรวมกันทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า ในช่วงระหว่างปี 2553 ถึง 2593 หมายความว่าหากไม่มีการแก้ไขเลย หรือมาตรการป้องกันที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปริมาณขยะพลาสติกในทะเลจะมากกว่าน้ำหนักของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในมหาสมุทรรวมกัน ทั้งนี้ หากจำแนกออกเป็นรายประเทศพบว่า มาเลเซียเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อประชากรสูงที่สุดในบรรดา 6 ประเทศข้างต้น ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี รองลงมาคือไทย 15.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

นายโธมัส ชูลด์ ผู้ประสานงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเกี่ยวกับพลาสติกของดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ กล่าวถึงสถานการณ์ขยะพลาสติกในประเทศมาเลเซียว่า เป็นผลจากบริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรีที่มีมากขึ้น และเป็นหนึ่งในตลาดระดับภูมิภาคที่มีการแข่งขันสูงจากหลายบริษัท ขณะที่รัฐบาลมาเลเซียยังไม่มีมาตรการจริงจัง เพื่อควบคุมการใช้ถุงพลาสติกตามซูเปอร์มาร์เก็ต และในร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ ท่ามกลางเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ของทวีปเอเชียซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นเร็วตามไปด้วย จึงต้องมีการขยายเขตที่อยู่อาศัยจากใจกลางเมืองออกไปยังพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง

อย่างไรก็ตาม ระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดการขยะกลับไม่ได้รับการยกระดับตามไปด้วย ส่งผลให้การทิ้งขยะลงสู่ทะเลยังมีปริมาณมาก อนึ่ง การที่ประเทศจีนประกาศยุตินำเข้าขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเมื่อปี 2561 เป็นหนึ่งในปัจัยสำคัญซึ่งส่งผลให้ปริมาณขยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มประเทศตะวันตกเบี่ยงเส้นทางส่งออกสิ่งปฏิกูลมายังภูมิภาคแห่งนี้แทน กลายเป็นความท้าทายใหม่สำหรับทุกประเทศแถบนี้ ในการป้องกันและกำจัดขยะจากภายนอกด้วย ด้านกระทรวงสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียปฏิเสธให้ความเห็นต่อรายงานดังกล่าว กระนั้นรัฐบาลกัวลาลัมเปอร์ส่งขยะ 4,120 ตันกลับคืนประเทศต้นทาง นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 และปิดโรงงานลักลอบรีไซเคิลขยะมากกว่า 200 แห่ง