18 กันยายน 2565 จีนมุ่งรีไซเคิล แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/energy/829958

หวงลี่ปิน เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน กล่าวว่าการพัฒนาที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ ทำให้การรีไซเคิลแบตเตอรี่มีนัยสำคัญยิ่งในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และรับรองการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ โดย รถยนต์ NEV ( New Energy Vehicle) อาจสามารถแยกย่อยออกไปได้อีก 4 ประเภท ตามรูปแบบการใช้พลังงาน ได้แก่ รถยนต์ไฮบริด (HEV) ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PEV) รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% (BEV) และรถยนต์ที่ใช้พลังงานฟิลเซลล์ (FEV) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้ดำเนินนโยบายจำนวนมาก รวมถึงสำรวจรูปแบบการรีไซเคิลแบตเตอรี่ยานยนต์พลังงานใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเมื่อนับถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ผู้ประกอบการกว่า 190 ราย ได้จัดตั้งร้านรีไซเคิลแบตเตอรี่ 10,235 แห่งทั่วประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน จะเพิ่มความพยายามแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแยกส่วนประกอบและรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ไม่มีการใช้งานแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ และจีนจะปรับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานระดับชาติจำนวนมาก พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างการจัดการอุตสาหกรรมนี้ต่อไป