18 กันยายน 2564 ศาลอิเหนาชี้ ‘ปธน.วิโดโด’ ผิดฐานละเลย ไม่แก้ปัญหาหมอกควันพิษใน ‘จาการ์ตา’

ที่มา : https://mgronline.com/around/detail/9640000092333

กรุงจาการ์ตาและเขตปริมณฑลมีประชากรอยู่อาศัยรวมกันมากถึง 30 ล้านคน และติดโผบรรดาเมืองที่ค่ามลพิษสูงสุดของโลก ผู้เชี่ยวชาญออกมาย้ำเตือนหลายปีแล้วว่า หมอกควันพิษในจาการ์ตานั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพลเมือง โดยเฉพาะเด็กๆ

นักเคลื่อนไหวและพลเมือง 32 คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษได้รวมตัวกันยื่นฟ้องศาลเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยกล่าวหาประธานาธิบดี วิโดโด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา ว่าเพิกเฉยละเลยต่อสภาพแวดล้อมของมหานครแห่งนี้

ไซฟุดดิน ซูห์รี ผู้พิพากษาศาลแขวงกลางกรุงจาการ์ตา ระบุว่า ประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านี้ “ละเมิดกฎหมาย” และสั่งให้เร่งดำเนินการออกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและบังคับใช้ในทันที คณะผู้พิพากษายังเรียกร้องให้ วิโดโด และเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำหนดบทลงโทษและมาตรการคว่ำบาตรต่อยานพาหนะที่ปล่อยควันพิษ รวมถึงและโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ตั้งอยู่รอบๆ กรุงจาการ์ตา นอกจากนี้ ยังต้องปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในเมืองหลวง และมีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบ

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า แต่ละปีจะมีประชากรโลกที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากปัญหามลพิษในอากาศมากถึง 4.2 ล้านคน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย-ปานกลางอย่างเช่น อินโดนีเซีย ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด