18 กรกฎาคม 2564 โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/588377

สิงคโปร์เปิดตัวโซลาร์ฟาร์ม ลอยน้ำ ขนาด 60 เมกะวัตต์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บนอ่างเก็บน้ำทางตะวันตกของสิงคโปร์ มีขนาดใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล 45 แห่ง เป็นหนึ่งในความพยายามของสิงคโปร์ที่ต้องการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าภายในปี 2025 เพื่อช่วยรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

โซลาร์ฟาร์ม แห่งนี้จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ประมาณ 32 กิโลตันต่อปีหรือเทียบได้กับการนำรถยนต์ 7,000 คัน ออกจากท้องถนน เมื่อเทียบกับแผงโซลาร์เซลล์บนชั้นดาดฟ้าทั่วไป โซลาร์ฟาร์ม ลอยน้ำ จะทำงานได้ดีขึ้น 5% ถึง 15% เพราะความเย็นของน้ำและไม่ถูกบดบังแสงอาทิตย์จากอาคารอื่นๆ โครงการนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้นาน 25 ปี โดยจะนำโดรนมาใช้ เพื่อช่วยในการบำรุงรักษา

กระแสไฟฟ้าที่สร้างจากแผงโซลาร์ 122,000 แผง บนพื้นที่ 45 เฮกตาร์ หรือ 281.25 ไร่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอ สำหรับใช้ในโรงบำบัดน้ำทั้ง 5 แห่งของประเทศ และจะทำให้สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลก ที่มีระบบบำบัดน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่ยั่งยืนอย่างเต็มที