18 กรกฎาคม 2564 ‘แอลจี’ ชูแนวทางลดการใช้พลาสติกครบวงจร ปี 2021

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000069932

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตามแนวคิด Innovation for a Better Life เดินหน้าลดปริมาณพลาสติกจากสองผลิตภัณฑ์ ทีวี LG OLED และลำโพง Sound Bar ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

แอลจีฯ ตระหนักถึงขยะพลาสติกเป็นปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะจากบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าในวิถีชีวิตแบบใหม่ต่างๆ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use) มากขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน จึงได้ลดปริมาณพลาสติกในทีวี LG OLED และลำโพง Sound Bar อย่างครบวงจร ตั้งแต่การใช้ชิ้นส่วนจากวัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมการรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์