18 กรกฎาคม 2563 เกิดน้ำตกกลางแม่น้ำยม

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378785767/

เกิดปรากฏการณ์น้ำตกสูงกว่า 4 เมตร และเกาะแก่ง กลางแม่น้ำยมที่บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากน้ำเหนือที่ระบายจากคลองบางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการเกษตร

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ไหลตามลำน้ำในแม่น้ำยม ไหลเติมเต็มพื้นที่แม่น้ำยมที่ขาดแคลนน้ำจนแห้งขอดยาวนานกว่า 6 เดือน ในพื้นที่อำเภอสามง่าม ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำยมกลับมามีน้ำอีกครั้ง และจากมวลน้ำจนน้ำมากที่ไหลเข้าพื้นที่ได้ไหลผ่าน บริเวณจุดที่เป็นหินดาน และเป็นวังลึก ทำให้เกิดภาพของน้ำตกลงจากท้องแม่น้ำยมลงไปในวังลึกขนาดใหญ่ที่ประสบประสบปัญหาภัยแล้ง จนไม่มีน้ำ ทำให้เกิดภาพน้ำตกขนาดความสูงกว่า 4 เมตร กว้างกว่า 20 เมตร บริเวณกลางแม่น้ำยม

นอกจากนี้ น้ำที่ไหลบ่ายังกัดเซาะเนินทรายขนาดใหญ่จนบริเวณกลางแม่น้ำยมแปลสภาพเป็นเกาะ แก่ง เป็นภาพที่แปลกตาสวยงามกับผู้พบเห็น นับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแม่น้ำยมแล้งแห้งจัดจนไม่มีน้ำ เมื่อมีการปล่อยน้ำมาน้ำที่ปล่อยมาจะไหลผ่านลำน้ำจนเกิดน้ำตกและเกาะแก่ง ซึ่งน้ำตกและเกาะแก่งจะหายไปเมื่อน้ำมีปริมาณมากขึ้นจนเสมอท้องน้ำ ซึ่งจะใช้เวลา 1-2 วัน ตามปริมาณของน้ำ จึงนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยาก

สำหรับแม่น้ำยม เป็นหนึ่งในแม่น้ำสี่สายที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วย แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน โดยแม่น้ำยมความยาว 127 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล ในช่วงนี้เริ่มมีปริมาณน้ำที่ไหลตามลำน้ำในแม่น้ำยม ไหลเติมเต็มพื้นที่แม่น้ำยมที่ขาดแคลนน้ำจนแห้งขอดยาวนานกว่า 6 เดือน ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ทำนาและการปลูกพืชไร่ แนวสองฝั่งของแม่น้ำยม เป็นน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว ที่ลงมือเพาะปลูก