18 กรกฎาคม 2563 จังหวัดอุทัยธานี-พอช. รวม 16 หน่วยงานผนึกพลังฟื้นฟูชุมชนชาวแพสะแกกรัง

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/170460

จังหวัดอุทัยธานีและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับภาคี 16 หน่วยงาน ผนึกพลังฟื้นฟูชุมชนชาวแพสะแกกรัง 127 ครอบครัวครบวงจร เช่น สนับสนุนการซ่อมเรือนแพที่ชำรุดทรุดโทรม อนุรักษ์วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น-การสร้างแพ สร้างอาชีพ-แปรรูปปลา-ผักตบชวา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างมัคคุเทศก์ชุมชน ฯลฯ เริ่มเดินหน้าสิงหาคมนี้ เพื่ออนุรักษ์ชุมชนเรือนแพแห่งสุดท้ายของประเทศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม