18 กรกฎาคม 2563 ขยะล้นฮานอยเหม็นหึ่งนับสัปดาห์ ชาวบ้านรวมตัวปิดทางเข้าศูนย์กำจัดขยะประท้วงรัฐจ่ายเงินชดเชยช้า

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000073614

ชาวฮานอยที่อาศัยอยู่ใกล้ศูนย์กำจัดขยะรวมตัวประท้วงปิดถนนเข้าบ่อขยะของเมืองเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องค่าชดเชย ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเก็บขยะตามจุดต่างๆ ภายในเมืองได้ จนส่งผลให้หลายพื้นที่มีขยะกองท่วมสูงส่งกลิ่นรบกวน

ความเคลื่อนไหวของชาวบ้านเป็นการตอบโต้ความเชื่องช้าของเมืองในการจ่ายเงินชดเชยและการย้ายถิ่นฐานใหม่ให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในรัศมี 500 เมตรจากบ่อขยะ ที่มีอยู่ราว 2,000 ครอบครัว ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะ ทั้งเรื่องมลพิษและกลิ่น 

จนถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขยะรวมกว่า 9,000 ตัน กองพูนอยู่ตามถนนหลายสายทั่วเมืองหลวง รวมทั้ง 6,600 ตันใน 12 เขตของเมือง เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยการขนขยะบางส่วนไปยังศูนย์กำจัดขยะในอีกอำเภอหนึ่ง ที่มีกำลังรองรับขยะได้เพียง 283 ตันเท่านั้น

การประท้วงขวางบ่อขยะของชาวบ้านในเมืองหลวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก หลายปีที่ผ่านมา ก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากทางการกรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่เขตล่าช้าในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์กำจัดขยะซึ่งได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หลังการเจรจาชาวบ้านยอมถอนสิ่งกีดขวางออก ทำให้รถขยะสามารถออกเก็บขยะและนำไปทิ่งที่บ่อขยะได้เป็นครั้งแรก.