17 เมษายน 2565 จีนเร่งเติมน้ำใส่ “คลองต้าอวิ้นเหอ” คลองขุดสายยาวสุด-เก่าแก่สุดในโลก

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6999879

ซินหัว รายงานว่าทางการจีนเริ่มดำเนินโครงการจัดหาน้ำเพื่อเติม คลองต้าอวิ้นเหอ หรือ คลองใหญ่ (Grand Canal) ซึ่งเป็นทางน้ำเชื่อมพื้นที่ตอนเหนือและตอนใต้ของ ประเทศจีน

กระทรวงทรัพยากรน้ำระบุว่าภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ ปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย และซานตง ดำเนินโครงการจัดหาน้ำราว 515 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเติมคลองต้าอวิ้นเหอตอนเหนือในส่วนที่แห้งเหือด น้ำที่ใช้จะมาจากแหล่งน้ำอื่นๆ อาทิ โครงการผันน้ำใต้สู่เหนือบางส่วน น้ำรีไซเคิล และน้ำฝนสะสม โดยโครงการนี้จะเพิ่มพื้นผิวน้ำของคลองจากปีก่อนราว 9.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะช่วยปรับปรุงระบบนิเวศริมคลองด้วย

ทั้งนี้ คลองต้าอวิ้นเหอมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี เชื่อมต่อกรุงปักกิ่งและนครหางโจวในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญในยุคจีนโบราณ

นอกจากนั้นองค์การยูเนสโกยังยกให้คลองต้าอวิ้นเหอเป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากถือเป็นทางน้ำก่อสร้างโดยมนุษย์ที่มีความยาวและความเก่าแก่มากที่สุดในโลก อย่างไรก็ดี วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้คลองต้าอวิ้นเหอบางส่วนเริ่มแห้งเหือดในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20