17 เมษายน 2564 เขื่อนยักษ์สามผา ปล่อยน้ำ 10 ล้าน ลบ.ม. บรรเทาภัยแล้งพื้นที่ล่างแยงซี

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6338343

เขื่อนสามผาของจีนผันน้ำปริมาณมากถึง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี เขื่อนสามผาเริ่มผันมวลน้ำตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2020 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปลายแม่น้ำแยงซีค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำประปา