17 สิงหาคม 2565 U2T for BCG ร่วมกับ อบต.หนองแก้ว จ.ศรีสะเกษ ยกระดับป่าสาธารณะเป็นป่าชุมชน

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9650000078542

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ U2T for BCG ที่ ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมีนายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว (อบต.หนองแก้ว) พร้อมด้วยทีม U2T for BCG ที่ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ลงพื้นที่ดูผลการดำเนินงานในพื้นที่ ต.หนองแก้ว ทั้งนี้นายปัญญากล่าวว่า ต.หนองแก้ว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกถั่วลิสงคุณภาพดี และถือเป็นแหล่งใหญ่ของ อ.กันทรารมย์ นอกจากนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วย โดย อบต.หนองแก้ว ได้ร่วมกับทีม U2T for BCG ดำเนินการสำรวจป่าเพื่อที่จะยกระดับเป็นป่าชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จากการสำรวจพบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาด 2 คนโอบขึ้นไป สูงประมาณ 30-40 เมตรขึ้นไป มีจำนวนมากถึง 400 ต้น มีทั้งไม้มีค่า และต้นไม้เศรษฐกิจ จึงได้ลงทะเบียนต้นไม้ ทำพิกัดติดต้นไม้ทุกต้น ขณะเดียวกันชุมชนหนองแก้วได้ร่วมกับ U2T for BCG ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์ และยังได้ประชุมกับชุมชน และชาวบ้านเพื่อร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ในชุมชนอีกด้วย