17 สิงหาคม 2565 พบสิ่งมีชีวิตยักษ์ ไอโซพอด สายพันธุ์ใหม่ใต้ทะเลลึก

ที่มา : https://www.prachachat.net/spinoff/science-technology/news-1015150

วันที่ 16 ส.ค. 65 ซีเอ็นเอ็น รายงานถึงการค้นพบครัสเตเชียนไอโซพอด ในบริเวณอ่าวเม็กซิโก ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Natural History เผยรายละเอียดสัตว์ที่ค้นพบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Bathynomous yucatanensis เป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์ไอโซพอดยักษ์ที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์น้ำใต้ทะเลลึก ซึ่งจะทำให้มันมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ทะเลในเครือญาติที่อยู่อาศัยในบริเวณน้ำตื้น กลุ่มนักวิจัยอธิบายว่า ไอโซพอด Bathonymus มีเพียง 2 สายพันธุ์เท่านั้นและด้วยการวิเคราะห์ทางดีเอ็นเอพบว่า Bathynomous yucatanensis เป็นสายพันธุ์ใหม่ ด้วยเหตุที่มีความคล้ายคลึงกับ Bathynomous giganteus มาก นักวิจัยยังเชื่อว่าทั้ง 2 สายพันธุ์นี้เคยถูกเข้าใจว่าเป็นสปีชีส์เดียวกัน นอกจากนี้นักวิจัยยังเชื่อว่าการค้นพบเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการประมงในบริเวณดังกล่าว