17 สิงหาคม 2565 กราฟีนสกัด “ทองคำ” จาก “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” แม่นยำ-ไร้ธาตุโลหะปะปน

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_7214805

การกู้คืนทรัพยากรทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่การสกัดทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นให้ได้ในปริมาณมากและแม่นยำยังคงเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากทองคำมักถูกผสมกับองค์ประกอบโลหะอื่น ๆ เพียงเล็กน้อย คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชิงหัว สถาบันเทคโนโลยีขั้นสูงเซินเจิ้น และสถาบันวิจัยโลหะ ซึ่งสองแห่งหลังสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ของสหราชอาณาจักร ค้นพบวัสดุรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่มีศักยภาพสูงในการสกัดทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาในวารสารเนเจอร์ คอมมูนิเคชันส์ ระบุว่าวัสดุกราฟีนนี้สามารถสกัดทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีธาตุโลหะอื่นปะปน ทั้งไม่ใช้พลังงาน และวัสดุเพิ่มเติมด้วย คณะนักวิจัยยังพัฒนาวิธีดูดซับทองคำโดยใช้ฟิล์มกราฟีน ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ และสามารถกู้คืนทรัพยากรทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง โดยใช้กราฟีนออกไซด์เชิงพาณิชย์มาเป็นวัตถุดิบซึ่งมีต้นทุนต่ำ ซึ่งนับเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรทองคำ และการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ยั่งยืน