17 สิงหาคม 2563 พ่อเมืองน่านสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังหลังฝนตกต่อเนื่อง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_748064/

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ. น่านมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำตามลำห้วยและลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อยู่ใกล้ลำน้ำ เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ อ. บ่อเกลือ อ. เฉลิมพระเกียรติ อ. ทุ่งช้าง อ. ปัว และ อ. ท่าวังผา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสั่งเตรียมพร้อมทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวัง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ เฝ้าระวัง และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมแจ้งชาวบ้านให้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องทันทีหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เบื้องต้นขอให้ชาวบ้านเก็บข้าวของเครื่องใช้ไว้ที่สูง และติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมอพยพอยู่ในที่ปลอดภัย ขณะเดียวกันมีรายงานว่า เกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางสาย อ. บ่อเกลือ และ อ. เฉลิมพระเกียรติ ประชาชนตามหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรติดต่อกันได้ ทางเจ้าหน้าที่แขวงการทางและทหารพรานเร่งเปิดเส้นทางแล้ว

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านจำเป็นต้องเปิดประตูน้ำบริเวณบ้านดอนศรีเสริม ๑ ประตู เพื่อป้องกันน้ำเอ่อท้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ จุดวิกฤตของแม่น้ำน่านจะอยู่ที่ ๘ ม. แต่เนื่องจากในพื้นที่ อ. ทุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง สองแคว และปัว เป็นพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัด อยู่ต้นแม่น้ำน่านยังมีฝนตกต่อเนื่อง เมื่อมวลน้ำไหลมาสมทบจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้อีก