17 สิงหาคม 2563 ทช. โชว์ภาพการสำรวจทะเลไทยสมบูรณ์ วาฬ โลมา โผล่มาให้เห็น

ที่มา: https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000083941

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก โพสต์การสำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พบสัตว์ทะเลหายาก ๓ ชนิด คือ โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก และวาฬบรูด้า พบโลมาอิรวดี (lrrawaddy dolphin : Orcealla brevirostris) ๓ – ๕ ตัวนอกฝั่งตะวันออกของ จ. สมุทรสาคร โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific humpback dolphin : Sousa Chinensis) โดยรับแจ้งจากชาวประมงพบ ๒ ตัวบริเวณปากร่องน้ำแม่กลอง – บางตะบูน และวาฬบรูด้า (Bryde’s Whale : Balaenoptera edeni) พบ ๕ ตัวแพร่กระจายบริเวณนอกฝั่งตะวันออกและตะวันตกของ จ. สมุทรสาคร ห่างจากชายฝั่ง ๑๕ – ๒๐ กม. ส่วนใหญ่อาศัยหากินและเลี้ยงลูก บริเวณทะเลเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ เมื่อตรวจสอบอัตลักษณ์ เป็นคู่แม่ลูก ๒ คู่ ได้แก่ แม่สายชลและเจ้าสายฝน แม่ศรีสุขและเจ้าสีสัน และไม่ทราบชื่อ ๑ ตัว สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่ระบุชื่อได้ทั้งสิ้น ๔ ตัว พบว่าทุกตัวมีการเคลื่อนไหว การทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจปกติ และความสมบรูณ์ของร่างกาย (Body Condition Score: BCS) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบรอยโรคบนผิวหนัง (Tattoo Skin disease: TSD) ๒ ตัว