17 สิงหาคม 2563 จ. ร้อยเอ็ด ปลาตายลอยเกลื่อนลำน้ำห้วย – อีด้วง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/175177

นายธีระพงษ์ พลเยี่ยม กำนันตำบลอุ่มเม่ารับแจ้งจากชาวบ้านว่า ปลาตายลอยในลำห้วยอีด้วงไม่ทราบสาเหตุ ช่วง หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ จนถึงฝ่ายน้ำล้น หมู่ ๓ บ้านกระพี้ ต. อุ่มเม่า อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ดจึงรายงานให้นายอำเภอและประมงอำเภอโพนทองทราบ ที่เกิดเหตุ ลำห้วยอีด้วง ต. อุ่มเม่า อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ช่วงกลางลำน้ำ ตั้งแต่ หมู่ ๑ ต. อุ่มเม่าไหลผ่าน หมู่ ๑๒ ต. อุ่มเม่าใต้หมู่ ๒ บ้านโคกสีดา หมู่ ๓ กระพี้ จนถึงหน้าฝ่ายน้ำล้น หมู่ ๓ บ้านกระพี้ระยะทางประมาณ ๕  – ๗ กม. พบปลาน้ำจืดหลายชนิด มีปลาตะเพียนขาว ปลาสลาด ปลาตองลาย ปลาชิว ปลาขาวสร้อย ปลาอีด และปลาก่าตายเกลื่อนลอยน้ำในลำห้วยอีด้วงโดยไม่ทราบสาเหตุ