17 มีนาคม 2565 ไฟป่าภูสิงห์ปะทุ! ไหม้ลามแล้วกว่า 500 ไร่

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/273184

เกิดไฟป่าลุกไหม้ขึ้นที่บริเวณด้านหลังวัดพุทธาวาสภูสิงห์ เชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ สามารถมองเห็นกลุ่มควันไฟจากไกลรัศมีนับ 10 กิโลเมตร  ทั้งนี้ องค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ นำรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ เร่งสกัดเปลวเพลิง และทำแนวกันไฟ แต่การปฏิบัติการณ์เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง รถดับเพลิงเข้าไม่ถึง ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และกระแสลมภูเขาพัดแรงตลอดเวลา จึงเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าต้นเพลิงมาจากด้านหลังวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ซึ่งสาเหตุการเกิดไปป่าหรือต้นเพลิงนั้น ยังไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้ง ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นประจำทุกปี ทั้งๆ มีการเตรียมการป้องกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ทั้งนี้ การเกิดไฟป่าครั้งนี้เจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันสกัดเปลวเพลิงทุกวิถีทาง แต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ไม่ได้ โดยกินเนื้อที่แล้วกว่า 500 ไร่  ขณะเดียวกันยังได้ประสานรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเข้าสนับสนุน คาดว่าจะทำงานกันจนกว่าจะเปลวเพลิงจะสงบลง