17 มีนาคม 2565 พายุถล่ม อ.สามเงา บ้านเรือนเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_3237295

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดตาก ได้รับรายงานเกิดเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อน และมีฝนหนักในพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก ทำให้มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย หมู่ 8, 10 ต.วังจันทร์ หมู่ 2, 3, 4 ต.สามเงา และหมู่ 3, 4 ต.ย่านรี อ.สามเงา รายงานข่าวแจ้งว่า มีผู้ประสบภัย ประชาชน ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวนประมาณ 119 ครัวเรือน ประมาณ 357 คน พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย อาคาร สิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย เสียหายบางส่วน จำนวน 119 หลังคาเรือน พื้นที่ต่างๆ และพื้นที่ทางการเกษตร พืชไร่ (ข้าวโพด) พืชสวน (ลำไย, กล้วยน้ำว้า) รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ เสาไฟฟ้าล้ม และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ