17 มีนาคม 2564 สาหร่ายบูม สาเหตุทำเม่นทะเลสีแดงถูกคลื่นซัดเกลื่อนหาดป่าตอง วอนอย่าจับกิน ช่วยกันปล่อยลงทะเล

ที่มา:

https://mgronline.com/south/detail/9640000025563

กรณีที่เกิดปรากฎการณ์เม่นทะเลสีแดงเกยหาดป่าตองแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ และล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโพสต์ข้อความว่า “ทำไม เม่นทะเลสีแดงสดจึงเกยหาดป่าตองจำนวนมาก” ของนายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลทะเลอันดามันตอนบนเผยแพร่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นการสะพรั่ง (Bloom) ของสาหร่าย (Macro algae) บริเวณอ่าวป่าตอง จ. ภูเก็ต โดยสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของเม่นทะเล เมื่อสาหร่ายนี้เจริญเติบโต และถูกพัดพามาตามกระแสน้ำเข้าสู่ฝั่ง เช่นเดียวกันกับพวกเม่นทะเลที่ตามอาหาร คือ สาหร่ายเหล่านี้เข้ามาจนถึงเขตที่ตื้น ปรากฎการณ์ที่พบเม่นทะเลเกยตื้นบนหาด จึงอธิบายได้ด้วยปรากฎการณ์ที่มีการสะพรั่งของสาหร่ายเหล่านี้ และประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำใหญ่ (Spring tide) ที่มีระดับน้ำขึ้นลงแตกต่างกันในระดับที่สูงมาก ทำให้เม่นทะเลขึ้นมาแล้วกลับลงไม่ทันในช่วงน้ำลง ทั้งนี้ หากพบเจอปรากฎการณ์แบบนี้ ขอความร่วมมือทุกท่านไม่นำเม่นทะเลเหล่านี้ไปกิน แต่ควรช่วยส่งคืนให้พวกเขาได้กลับลงสู่ทะเล เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ทำความสะอาดท้องทะเลต่อไป ประเด็นที่น่าคิดคือ สาหร่ายจะสะพรั่งได้ต้องมีอาหารเหมือนปุ๋ยที่เราใช้รดต้นไม้ แล้วปุ๋ยเหล่านี้มาจากไหน ส่วนใหญ่ก็คือ องค์ประกอบของน้ำเสียที่เราปล่อยลงสู่ทะเลนั่นเอง