17 มีนาคม 2564 ทช. ตรวจสอบก้อนน้ำมันที่หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด ไม่กระทบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

ที่มา: https://mgronline.com/south /greeninnovation/detail/9640000025636

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง เข้าตรวจสอบพื้นที่ ในเบื้องต้นไม่พบคราบน้ำมัน แต่พบก้อนน้ำมันดินเกยหาดทรายแก้ว บริเวณท่าเรือไปทางทิศตะวันออกของหาดระยะทาง ๓๕๐ เมตร (แนวเส้นสีแดง) ความหนาแน่น ๕.๑๐๐๕ กรัมต่อตารางเมตร จากนั้นเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป ๓ สถานี พบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทะเลชายฝั่งประเภทที่ ๒ และ ๔ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง และเพื่อการนันทนาการ  พบคราบน้ำมันลอยมากับถุงขยะ และก่อนหน้านี้พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาดในลักษณะเดียวกัน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. และ ๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เคยพบก้อนน้ำมันดินบริเวณดังกล่าวในเดือน ม.ค. ๒๕๖๔ โดยไม่ทราบแหล่งที่มา ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลอยู่ระหว่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ