17 มีนาคม 2564 จ. อุบลราชธานีฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ผู้ว่าฯ สั่งจับผู้ฝ่าฝืนเผาป่า และตอซังข้าว

ที่มา:

https://mgronline.com/south/local/detail/9640000025601

ท้องฟ้าของ จ. อุบลราชธานีมีกลุ่มควันปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนมีค่าสูงขึ้น วัดได้ถึง ๑๕๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าสูงเกินมาตรฐานในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จากการตรวจสอบจุดความร้อน พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ ๑๗ อำเภอ รวมจำนวน ๕๒ จุด เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน โดยส่วนหนึ่งมาจากจุดไฟล่าสัตว์ และเผาวัชพืชทางการเกษตรในเขต อ. เมืองอุบลราชธานีพบ ๓ จุด เป็นพื้นที่ชุมชนจากการเผาขยะ และพื้นที่การเกษตร รวมทั้งจากการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนชานเมือง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ทางอำเภอร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และเทศบาลจัดชุดออกตรวจสอบจุดที่เกิดไฟป่าในทันที หากพบผู้ฝ่าฝืนจุดไฟเผาในจุดต่างๆ ให้จับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และรีบดับไฟ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง